Liikunta-avustukset

OHJEET SÄHKÖISEEN HAKUUN SIVUN ALAREUNASSA!  
Haku 10.10. - 31.10.2018

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUKSET 2018

Vuoden 2018 liikuntapalvelujen avustukset liikunta- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessa 21.2.2018 § 11

Liikuntapalvelujen vapaasti jaettaviin avustuksiin on vuonna 2018 varattu 85 000 euroa.

              Avustusmuodoittain summa jakaantuu:

               - toiminta-avustus            45 000 e
               - kohdeavustus                 
                    *urheiluseurat              30 000 e
                    *erityisryhmät                6 500 e
               - stipendit                            3 500 e

Erityisryhmien ohjaustoiminnan kohdeavustukset haettavana lokakuun loppuun mennessä (31.10.2018).

Stipendit niin yksilöille kuin yhteisöille valtakunnallisen tai alueellisen liikuntamenestyksen perusteella on haettavissa lokakuun loppuun mennessä (31.10.2018).

Erityisryhmien kohdeavustuksia ja stipendejä haetaan sähköisen Timmi-avustusjärjestelmän kautta. Sähköinen haku on avoinna 10.10. - 31.10.2018.

Toiminta- ja kohdeavustukset liikuntatyötä tekeville rekisteröidyille urheiluseuroille ja järjestöille on ollut haettavana 30.4.2018 mennessä. Kohdeavustuksista on tehty päätös 30.5.2018 ja tiedotettu avustusta hakeneille.

Toiminta-avustusten käsittely on kesken, päätöksistä tiedotetaan marraskuussa.

Toiminta- ja kohdeavustuksia on voinut hakea joko sähköisesti tai paperisilla lomakkeilla, kuten ennenkin.

Saadaksemme avustukset maksatukseen on seurojen toimitettava hakemuksen liitteenä ajantasainen hallintolomake kaikilta osin täytettynä, sekä kaikki muut tarvittavat liitteet jotka on kerrottu liikuntapalveluiden avustusohjesäännöissä. 

Kohdeavustushakemukset on jätettävä aina ennen haetun kohteen toteutumista.
Alkuvuodesta toteutettujen avustuskohteiden osalta voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä jälkikäteen jätetty hakemus käsiteltäväksi.

Toiminta-avustushakemuslomakkeella tai erillisillä liitteillä tulee tarkentaa toimintasuunnitelma ja v.2018 talousarvio.
Toiminta-avustushakemusten yhteydessä raportoidaan toiminta- ja tilinpäätöstiedot, jotka osoittavat yhdistykselle edellisenä vuonna myönnettyjen avustusten käytön sekä toiminnan laajuuden.
Kyseiset tiedot katsotaan tiliselvityksiksi toimintavuoden osalta. Huom! ohjaustoiminta sisältyy toiminta-avustuksiin (ei erillisiä avustuksia urheiluseuroille ohjaustoimintaan).

HAKU SÄHKÖISESTI / OHJEET

Sähköinen avustusten hakujärjestelmä Timmi on avoinna 10.10. - 31.10.2018 
Timmiin kirjautumislinkin löydät sivun oikeasta yläkulmasta.

VAIN AVUSTUKSET EI TILAVARAUKSIA!
(Tilavarausten sähköisen haun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)