Sosiaalityö

Sosiaalityön päivystys toimii Varkauden kaupungintalolla sosiaalitoimistossa (B-rappu)

Toimisto on asiakkaille auki ma - pe klo 9.00 – 12.00.

Aikuisten sosiaalityö

SOSIAALITYÖN PÄIVYSTYS  

Sosiaalityön päivystyksessä annetaan ohjausta ja neuvontaa asiakkaille. Päivystäjä seuraa Kelalta tulevia sähköisiä yhteydenottopyyntöjä ja vastaa niihin.

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista ja yhteisöjen toimivuutta.

 
  
Sosiaaliohjaaja
  • tiiviimpi työskentely asiakkaan kanssa tarvittaessa

  • akuuttien tilanteiden selvittely, tarvittaessa sosiaalityöntekijän tuella

  • asiakassuunnitelmien laadinta ja seuranta

  • aktivointisuunnitelmien laadinta

 Sosiaalityöntekijä
  • uusien asiakkaiden palvelutarvearvio

  • akuuttien tilanteiden selvittely

  • asiakassuunnitelmien laadinta ja seuranta

  • aktivointisuunnitelmien laadinta

  • tarvittaessa lausuntojen anto