Maantien 453 tiesuunnitelma

Maantien 453 tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen määräajan pidennys

Nähtävilläoloaika 23.1. - 21.2.2019

 

Liikennevirasto on päätöksellään LIVI/6764/04.01.01/2018 28.12.2018 pidentänyt Maantien 453 parantaminen välillä Niittypurontie-Käpykankaantie, Varkaus tiesuunnitelman voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella vuoden 2022 loppuun.

 

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat pidetään Varkaudessa yleisesti nähtävänä 30 päivää 23.1. -

21.2.2019 välisen ajan (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 103§).

 

Asiakirjoihin voi tutustua Varkauden kaupungintalon 4.krs esittelytilassa osoitteessa Ahlströminkatu 6 kaupungintalon aukioloaikoina.

 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pohjois-Savon elinkeino-, ja liikenne- ja ympäristökeskuksesta Mirko Juppi p. 0295 026 720. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 0295 026 720, sähköpostilla mirko.juppi@ely-keskus.fi tai osoitteella: Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, 70100 Kuopio.

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus