Vetovoimakeskus

AJANKOHTAISET ASIAT 

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavan 30.10.2018 (linkki teknisen lautakunnan pöytäkirjaan, § 198). Ennen kuin kaava etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn, selvitetään Woikosken toiminnan jatkumisen vaikutukset kaavan sisältöön.

Kaavoittajakiertue järjestettiin syksyllä 2018.

Kaavaehdotus nähtävillä touko-kesäkuussa.

Mediassa esillä: YLE, Sykkeessä (myös äänihaastattelu), Sinun Savo, YLE Uutiset Itä-Suomi

Alueelle etsitään toimijoita.

Vetovoimakeskuksen aluekehityshanke on käynnistetty keväällä 2017.

Alueen tiedot

Suunnittelualue on noin 13,7 hehtaarin maa-alue Joutenlahdessa, Varkauden kaupungin keskustassa. Alueesta noin 5,4 hehtaaria on asemakaavoitettu. Alue sijaitsee valtatien 5 varressa, valtatien ja Jäppiläntien eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä. Aluetta rajaavat luoteessa Jäppiläntie, kaakossa Pieksämäki – Joensuu -rata ja lännessä teollisuusraide. Teollisuusraide on suunnittelualueen ja valtatien välissä.
 
Lähimmät isoimmat kaupungit ovat Kuopio (75 km), Mikkeli (85 km), Jyväskylä (120 km) ja Joensuu (125 km). Noin puolen kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta on linja-auto- ja raideliikenteen matkakeskus. Lähin lentoasema on Kuopiossa. 

Video toimii parhaiten käyttäen Google Chrome -selainta.

Kaupungin tavoitteet (kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.10.2017)

Hankkeen ja asemakaavan tavoitteena on, että alueelle syntyy vetovoimainen keskus, joka muodostuu toiminnasta tai rakennuksen/rakennusten, rakennelmien ja piha-alueiden muodostamasta kokonaisuudesta. Alueelle muodostuu rakennusoikeutta vähintään 20 000 k-m2, josta vähintään10 000 k-m2 varataan päivittäistavarakaupan suuryksikköä (hypermarket) varten. Hypermarketin lisäksi alueelle haetaan vapaa-ajan toiminnan palveluja, jotka on suunnattu lapsille, lapsiperheille ja nuorille.

Asemakaavan merkinnöistä ja määräyksistä tehdään mahdollisimman väljät, jotta ne mahdollistavat monipuolista toimintaa päivittäistavarakaupan lisäksi. Alueelle ei kuitenkaan saa muodostua kauppakeskusta tms. kaupallista keskittymää, joka aiheuttaa kivijalkakauppojen häviämistä tai muita haitallisia vaikutuksia keskustan kaupan palveluille. Alueen rakennuksissa tulee käyttää puuta ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan paikallista puurakentamisen osaamista. Alueelle tulee muodostua toimiva tie- ja katuverkko ja sujuvat liikenneyhteydet kaikille liikennemuodoille.

Alueelle on tehty markkinakartoitus, jossa on tutkittu erilaisia konseptivaihtoehtoja alueelle. Selvityksessä on tarkasteltu aluetta seuraavien konseptien näkökulmasta: vähittäiskauppa, elämyspuisto, tiede- ja pelipuisto, outdoor xperince ja food & feel good. Tarkastelussa on tuotu esille Vetovoimakeskuksen lisäksi myös muut sopivat alueet Varkaudessa.

Tavoiteaikataulu

Kaava lainvoimainen ja alueen rakentaminen 2019.

 

Lisätietoja vetovoimakeskuksesta antavat:

Projektipäällikkö kaupunginarkkitehti Satu Reisko

Projektisihteeri kaavasuunnittelija Laura Backman

Markkinointi: yritysasiantuntija Tuula Kokkonen, tuula.kokkonen@navitas.fi, puh. 040 512 7901

 

Kaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä

Käärmeniementie hidastavat toimenpiteet

Liikenneselvitys

Tärinäselvitys

Hulevesiselvitys

Luontoselvitys

Rakennettavuusselvitys

VAK-arvio

 

Tausta-aineistoa